IMPRESSUM – Mediteran Shop

Dobro došao

IMPRESSUM

JOLISMI d.o.o. za trgovinu i usluge

OLOVSKA ULICA 15
10000 Zagreb 
OIB: 07430172964

Direktor Ljiljana Marija Palić

OIB: 07430172964 

PDV ID: HR07430172964 


Adresa elektroničke pošte:
podrska.mediteran@gmail.com

Info telefon:
099 162 0197

Poslovni računi:

IBAN: HR612360001103107231


Društvo je upisan u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 05875765
Temeljni Kapital 2.654,45€ uplaćen u cijelosti.

Košarica